Älmhults Ljudkonsult Elektronikservice säljer högkvalitativa ljud-, ljus- och bildprodukter från de största och mest prisvärda leverantörerna.
Exempel på dessa är talande utrymningslarm, hörslingor, samt kablage.
Vi erbjuder utbildning och service.
Företaget distribueraravancerade ljudsystem i form av t ex utropsfunktioner för varuhus och industri. Dessutom utför vi reparationstjänster, modifieringar och viss elektronikutveckling.
Vi är specialiserade på ljudanläggningar för publika ytor, akustikmätning s k STI-PA (Speak - Transmission - Index - Public - Adress). Detta är en mätverifiering/kalibrering för att få fram ett indexvärde på ”taluppfattbarhet” i en ljudanläggning.